Uitgegeven boeken

“De zoektocht naar het Licht”

Dit boek is geen dogma of structureel geheel. Het is een poging om allen die zoeken,een steun te zijn op hun reis naar het licht.

Moge zo hun pijn en smart omgevormd worden tot GODDELIJKE LIEFDE, het eeuwige lichtende.

Dit boek werd in mei 1986 geschreven door LUDO.


“Kwartaalbladen van Ex Deo Nascimur”

De kwartaalbladen brengen u informatie met gedachtengoed, dat uit de sferen komt en voor u in woorden, in geschreven taal,wordt uitgedrukt om u deelachtig te maken aan de liefde van onze Oorsprong,aan de harmonie van de Schepping, aan de Vrede des harten.

Moge u zich hiervoor openstellen, in volledige vrijheid, om Wijsheid en Waarheid in u op te nemen, om de visie van de Meesters als basis te nemen voor een zinvol leven, dat zich in het heden afspeelt en dat u, als aktor, richting en diepte zal ontvangen.

Dit wenst u van harte Ex deo Nascimur vzw

Deze kwartaalbladen werden uitgegeven van O7.1991 tot en met O7.1994 om de drie maand en werden geschreven door LUDO


“Bidden om het juiste te verkrijgen”

Alle gebeden, teksten en toelichtingen in dit boek, zijn uit mondelinge overdrachten van LUDO, ons meegedeeld tijdens lezingen of gesprekken, overeenkomstig de noden van het moment in de wereld.

Het was de wens van LUDO uit de vele gebeden, meditatie- en bezinningsteksten, die Hij ons bewust gegeven heeft, een selectie te maken en deze in een handzaam boek uit te geven. Zijn doel was mensen te inspireren tot het gebed, mensen ertoe aan te zetten intenser te bidden, om door de kracht van het gebed het juiste te verkrijgen, ten dienste van henzelf, ten dienste van de anderen en ten dienste van de Kosmos.

prijs: 10 euro.

“De betekenis van het Aquariustijdperk”

Dit is geen boek om slechts één keer door te lezen en dan in de kast te leggen. Lees het eens door, maar voel dat wat er meer in zit dan wat er tijdens een eerste keer doorlezen kan doordringen.

Sla het later opnieuw eens open en kies er datgene uit waarvan u zegt: “Dat ga ik nu eens doen, dat ga ik proberen toe te passen!” Zo zult u er beetje bij beetje groter voordeel bij hebben voor uzelf en uw medemensen. Dat is belangrijk.

Het is ook een boek, om het anderen aan te bevelen, want we leven allen in dit Aquariustijdperk en niemand is uit te sluiten. Hoe meer mensen inzicht krijgen in het hoe en waarom van dit tijdperk, hoe beter en sneller de wereld gunstig zal evolueren. Daarom kan het ook een boek zijn om cadeau te doen. Zo kunt u in het kleine bijdragen tot iets groots.

Moge u in deze mystieke visie, over de betekenis van het Aquariustijdperk waarin we leven, datgene vinden wat u aanzet om in harmonie en Liefde mee te werken aan ware vrede en gelukkig te zijn. Dit wenst u van harte Ex Deo Nascimur vzw.