Ex Deo Nascimur vzw

De mens is uit Liefde geboren. Daarom voelt hij zich op zijn best in momenten van harmonie en vrede met zijn omgeving en met zijn medemensen.

EX DEO NASCIMUR vzw wil de goddelijke geboorte, de oorsprong van de mens duidelijk maken, hem bewust maken van wat werkelijk in hem zit, zijn goddelijkheid terug leren kennen.

Daarom wil de vzw:
De mens in contact brengen met zijn diepste zijn, zijn heiligheid, zijn licht, zijn liefde, zijn vrede en zijn harmonie, maar ook zijn wijsheid. De mens manieren verschaffen om die goddelijke kennis te begrijpen, om in contact te komen met die kennis en om later dan, die kennis toe te passen in zijn dagelijks bestaan, in zijn dagelijks leven, zowel op lichaamlijk vlak, in de ziel, als op geestelijk vlak.

Evenzeer heel belangrijk is het houden van voordrachten, die mensen samenbrengen, mensen die zoekende zijn naar ware geestelijke kennis, ze samenbrengen en hen de universele leer brengen. Dus, het organiseren van voordrachten om de mensen de gelegenheid te geven nieuwe kennis te ontvangen en eventueel ter plaatse daar vragen over te stellen.

Niet minder belangrijk is te proberen, die Broederschap, die ware vriendschap onder mekaar te bewerktstellingen, door middel van informatie, door middel van samenkomsten, en door de juiste visie van de Broederschap te verkondigen. Dus, de vzw wil ook bijdragen tot de verspreiding van de Witte Broederschap, de verspreiding van de grote kosmische familie. Dat we, als het ware, als broeders en zusters naast mekaar, met mekaar en door mekaar en in mekaar kunnen leven. Ook daaraan wil de vzw haar steentje bijdragen om zo de ware broederschap terug op aarde te brengen.

Liefde is de maatstaf
waarmee alles gemeten wordt.

EX DEO NASCIMUR vzw (vertaald: uit God zijn we geboren) is los van elke religie, een vzw voor een zuiver begrip van de oorsprong van de mens, zijn taak op aarde, zijn rol in het evolutieproces en zijn plaats in het kosmisch gebeuren.