Ons logo

Ons logo, een krachtteken

Een logo betekent een krachtteken. De driehoek is de drieëenheid. Die kracht gebruiken we, want dat teken leeft. Het straalt iets uit en heeft een kracht die vibreert overeenkomstig bepaalde kosmische wetmatigheden.
Een logo komt van Logos. De Logos is de Heer, die alles schikt, die alles bouwt. Dus als men een logo maakt, dan maakt men als het ware een middel om die geestelijke kracht naar hier te halen en ze in de wereld te laten stralen. 
Hier is het de drieëenheid van dit teken: de kracht van de Heilige Geest.

De drie bollen staan hier voor de drie Oerkrachten.

– het magnetisch aspect Omega
– het elektrisch aspect Alfa
– het Liefdesaspect Christusbewustzijn.

Toen de Allerhoogste wilde creëren, vormen wilde maken, was het nodig dat dat Christuswezen, dat verenigd was met die drie principes, vorm kon krijgen. Dat deed Hij door dat overwinnende teken, het gelijkbenig kruis, dat uit de driehoek wil komen, uit dat witte, uit dat volmaakte, als het gemanifesteerde bewustzijn van God: 
EX DEO NASCIMUR, uit God is het geboren. Het is de geboorte van de Godszoon in de wereld.

Hij wil de blijde boodschap brengen, een verzoenende, een versmeltende, een liefdevolle boodschap van het goddelijke kruisteken, het kruisteken van barmhartigheid, het kruisteken van de echte Meesters.

Dat teken wil in de wereld komen en wil u bereiken. Dat is ons logo dat op ieder papier zal staan en dat over de wereld zal komen. Dat zal kracht sturen, waar het nodig is. Dat is één van de doelstellingen van EX DEO NASCIMUR.