Doel van de vzw

In de statuten van de vzw EX DEO NASCIMUR wordt het doel als volgt omschreven:

Alle hulp, onder welk vorm ook,
te verlenen op het spirituele vlak,
aan mensen of groepen van mensen,
op hun zoektocht naar de Bron van het leven,
naar geestelijke ontplooiing.

Door de lering van liefde, harmonie en vrede,
onder de mensen, een geweldloze, verzoenende,
vredevolle geestesstroming tot stand brengen,
die zij in volledige vrijheid tot hun levensvisie kunnen maken om,
uitgaande van zichzelf, bewust liefdevol te gaan denken en leven,
zonder afgunst, hebzucht, nijd, haat en jaloezie.

Dit zowel in Belgiƫ als in het buitenland.