Spreuken

Jong zijn is leven in de toekomst.
Ouden leven in het verleden.
Zeldzaam zijn diegenen die durven
leven in het heden;
Hof van Eden


Rijk zijn is veel bezitten.
Rijker zijn is weinig nodig hebben.
Het rijkst is diegene die veel geeft.


De mensen krijgen steeds problemen
door over elkander te praten,
daar ze vergeten
met elkaar te spreken.


Wanneer het VUUR van de Liefde
nog meer in de mensen
begint te doven,
zal heel de aarde vergaan van de kou.


Wanneer bij kinderen die slapengaan,
het gebed en het kruisteken
niet meer worden gedaan,
kondigt dit ons generaties
van huivering aan.


Alle groten zijn klein,
omdat de echte GROTEN
aan anderen het gevoel geven
dat zij groot zijn.

Roeping is het tegenovergestelde
van eigen keuze.
Het is de stem in het midden 
die u op uw weg doet bidden.


Hij die God opgeeft
in zich te laten leven,
sluit zich van de zon af
en neemt een kaars voor zijn warmte.


God vereenzelvigt zich met de armen,
niet omdat ze beter zijn,
maar omdat ze
zoveel kwetsbaarder zijn.


Iedereen hoort wel
de Boodschap van Hem…
alleen missen we soms het geloof.


Velen zijn goede helderzienden
voor de fouten van de medemens,
maar dikwijls blind voor zichzelf.


Wat zou de wereld er anders uitzien,
als de mensen dit eens zouden leren:


Elkaar het goede wensen.
In elkaar alleen het goede zien.
Van elkaar alleen over het goede spreken.