Lid worden

Men treedt niet toe tot de vzw, men kan er lid van worden, als men uit vrije wil, achter de boodschap van liefde staat.

Zo bent u dan lid van EX DEO NASCIMUR: Hierdoor krijgt u de kans gebruik te maken van wat de Godheid u te bieden heeft. Door deze vrijheid van toetreding, wordt men eerst geestelijk verbonden als broeder en zuster en, overeenkomstig de wetten, is men ook samen in de stoffelijke wereld op de juiste tijd en plaats. 
Bedankt om lid te worden.

Men wordt actief lid van de vzw indien men als vrijwillig(ster)er onbaatzuchtig mee wil werken aan een of andere activiteit binnen de vzw.
Bedankt om actief lid te worden.

Men wordt steunend lid van de vzw voor de duur van het lopend jaar, vanaf 10 euro, te storten op de bankrekening van de vzw. 
Bedankt om steunend lid te worden.